نام واحد : محمد ظهرابی آرا

نام محصول : کامپاند و گرانول پلیمری

 • سریال مجوز : 580522000000
 • شماره مجوز : 66014
 • تاریخ مجوز : 25/09/1397
 • کد محصول : 2413312388
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : ساخت موادپلاستیکی به شکل اولیه وساخت لاستیک مصنوعی(2413)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%