نام واحد : میرعمارت سیما گستر

 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : قوچان
 • نشانی شرکت : بلوار جمهوری...
 • تلفن شرکت : *******513جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : محمدتقی میرزاده
 • تلفن مدیر : *******915جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی قوچان 2

نام محصول : محصولات بتنی غیر مسلح از بتن سبک پوکه معدنی

 • سریال مجوز : 200000000000
 • شماره مجوز : 1664642/120
 • تاریخ مجوز : 26/05/1396
 • کد محصول : 2695512406
 • شرح محصول : محصولات بتنی غیر مسلح از بتن سبک پوکه معدنی
 • ظرفیت : 25,000 تن
 • گروه 2 رقمی : 26
 • گروه 4 رقمی : 2695
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%