نام واحد : مانا صنعت هانی ایرانیان

نام محصول : تینرهای نیترو سلولزی (تینر فوری)

 • سریال مجوز : 580521000000
 • شماره مجوز : 28939
 • تاریخ مجوز : 23/09/1397
 • کد محصول : 2422412436
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 10,000 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع رنگ-روغن جلاوپوششهای مشابه-مرکب چاپ وانواع بتونه(2422)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%