نام واحد : هدایت اله ظهرابی

نام محصول : کامپاند و گرانول پلیمری

 • سریال مجوز : 580521000000
 • شماره مجوز : 64048
 • تاریخ مجوز : 14/09/1397
 • کد محصول : 2413312388
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 800 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : ساخت موادپلاستیکی به شکل اولیه وساخت لاستیک مصنوعی(2413)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%