نام واحد : به بان زیست

نام محصول : انواع ضدعفونی کننده بر پایه پروکسی و پروکسی اسیدها (اکسید کننده ها)

 • سریال مجوز : 580519000000
 • شماره مجوز : 48271/3/128
 • تاریخ مجوز : 01/09/1397
 • کد محصول : 2423415088
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 200,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : محصولات داروئی-موادشیمیائی مورداستفاده درداروسازی ودارویی(2423)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 61%
  61%