نام واحد : ندا مقراضی

 • استان : کرمانشاه
 • شهر : سرپل ذهاب
 • نشانی شرکت : شهرک صنعتی...
 • تلفن شرکت : *******834جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : ندا مقراضی
 • تلفن مدیر : *******918جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی سرپل ذهاب

نام محصول : قطعات گچی ساختمانی

 • سریال مجوز : 200000000000
 • شماره مجوز : 24270/12
 • تاریخ مجوز : 15/05/1396
 • کد محصول : 2695412341
 • شرح محصول : قطعات گچی ساختمانی
 • ظرفیت : 6,000 تن
 • گروه 2 رقمی : 26
 • گروه 4 رقمی : 2695
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%