نام واحد : تولیدی زیبا سلامت تندیس ارجان

نام محصول : شامپو طبی

 • سریال مجوز : 580517000000
 • شماره مجوز : 21941 - 06
 • تاریخ مجوز : 21/05/1397
 • کد محصول : 2424412374
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : صابون وپاک کننده هادترژانهافراورده های تمیزکننده وپرداخت(2424)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 60%
  60%