نام واحد : عباس قرائیان

نام محصول : محصولات بتنی مسلح پیش تنیده

 • سریال مجوز : 200000000000
 • شماره مجوز : 23122/123
 • تاریخ مجوز : 14/05/1396
 • کد محصول : 2695512369
 • شرح محصول : محصولات بتنی مسلح پیش تنیده
 • ظرفیت : 10,000 تن
 • گروه 2 رقمی : 26
 • گروه 4 رقمی : 2695
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%