نام واحد : لقمان محمودی

 • استان : کرمانشاه
 • شهر : روانسر
 • نشانی شرکت : روستای قوری...
 • تلفن شرکت : ********083جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی روانسر

نام محصول : مایع دست شویی

 • سریال مجوز : 580515000000
 • شماره مجوز : 58234/12
 • تاریخ مجوز : 24/09/1397
 • کد محصول : 2424512338
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : صابون وپاک کننده هادترژانهافراورده های تمیزکننده وپرداخت(2424)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%