نام واحد : هدایت الله کاشانیان

نام محصول : مایع جرم گیر (سطوح و لوازم خانگی)

 • سریال مجوز : 580515000000
 • شماره مجوز : 46204/12
 • تاریخ مجوز : 30/07/1397
 • کد محصول : 2424512514
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : صابون وپاک کننده هادترژانهافراورده های تمیزکننده وپرداخت(2424)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%