نام واحد : شهرام منفردمنش

 • استان : سیستان و بلوچستان
 • شهر : زاهدان
 • نشانی شرکت : بلوار شهید...
 • تلفن شرکت : *******543جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : شهرام منفردمنش
 • تلفن مدیر : *******939جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : انواع محصولات سنگی

 • سریال مجوز : 200000000000
 • شماره مجوز : 23435/01/114
 • تاریخ مجوز : 14/05/1396
 • کد محصول : 2696312321
 • شرح محصول : انواع محصولات سنگی
 • ظرفیت : 10,000 تن
 • گروه 2 رقمی : 26
 • گروه 4 رقمی : 2696
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%