نام واحد : محمد محتشمی

 • استان : لرستان
 • شهر : دورود
 • نشانی شرکت : ابتدای جاده...
 • تلفن شرکت : *******664جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : محمد محتشمی
 • تلفن مدیر : *******918جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : محصولات بتنی غیر مسلح از بتن سبک گازی

 • سریال مجوز : 200000000000
 • شماره مجوز : 17727
 • تاریخ مجوز : 29/05/1396
 • کد محصول : 2695512366
 • شرح محصول : محصولات بتنی غیر مسلح از بتن سبک گازی
 • ظرفیت : 20,000 تن
 • گروه 2 رقمی : 26
 • گروه 4 رقمی : 2695
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%