نام واحد : سرشین ویسی

 • استان : کرمانشاه
 • شهر : ثلاث باباجانی
 • نشانی شرکت : شهرک ابراهیم...
 • تلفن شرکت : *******834جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : سرشین ویسی
 • تلفن مدیر : *******918جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : ناحیه صنعتی ثلاث باباجانی

نام محصول : بتن سیال معمولی

 • سریال مجوز : 200000000000
 • شماره مجوز : 24926/12
 • تاریخ مجوز : 17/05/1396
 • کد محصول : 2695512410
 • شرح محصول : بتن سیال معمولی
 • ظرفیت : 50,000 تن
 • گروه 2 رقمی : 26
 • گروه 4 رقمی : 2695
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%