نام واحد : نیکان طب آماتیس

نام محصول : محصولات و فرآورده‌های بهداشتی صورت و بدن

 • سریال مجوز : 580514000000
 • شماره مجوز : 48763
 • تاریخ مجوز : 19/07/1397
 • کد محصول : 2424412464
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 800 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : صابون وپاک کننده هادترژانهافراورده های تمیزکننده وپرداخت(2424)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%