نام واحد : تولید بتن خرائی

نام محصول : آب مقطر گرید صنعتی

 • سریال مجوز : 580514000000
 • شماره مجوز : 25612/97
 • تاریخ مجوز : 18/07/1397
 • کد محصول : 2429412528
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : ساخت محصولات شیمیایی طبقه بندی نشده درجای دیگر(2429)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%