نام واحد : نگین رایحه پاسارگاد

نام محصول : دستمال کاغذی جعبه ای

 • سریال مجوز : 200484000000
 • شماره مجوز : 473576/1/100
 • تاریخ مجوز : 15/11/1397
 • کد محصول : 2109412347
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 20 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : صابون وپاک کننده هادترژانهافراورده های تمیزکننده وپرداخت(2424)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%