نام واحد : حمید بیک خورمیزی

نام محصول : رزین های آلکید به اشکال ابتدایی

 • سریال مجوز : 200484000000
 • شماره مجوز : 60844
 • تاریخ مجوز : 14/12/1396
 • کد محصول : 2413412355
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 700 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : ساخت موادپلاستیکی به شکل اولیه وساخت لاستیک مصنوعی(2413)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%