نام واحد : مژگان یعقوبی

 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : مشهد
 • نشانی شرکت : بلوار فردوسی-...
 • تلفن شرکت : ********051جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : منطقه مجاز صنعتی
 • تلفن واحد : -
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : روغن موی سر

 • سریال مجوز : 200484000000
 • شماره مجوز : 1724640/120
 • تاریخ مجوز : 23/02/1397
 • کد محصول : 2424512486
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 50 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : صابون وپاک کننده هادترژانهافراورده های تمیزکننده وپرداخت(2424)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%