نام واحد : گسترش فناوری صنایع دارویی و غذایی ایرانیان

 • استان : مرکزی
 • شهر : فراهان
 • نشانی شرکت : سهروردی شمالی...
 • تلفن شرکت : ********021جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی فرمیهین

نام محصول : انواع داروهای مسکن| بی حس کننده و بیهوش کننده به شکل شربت

 • سریال مجوز : 200483000000
 • شماره مجوز : 52256
 • تاریخ مجوز : 24/12/1396
 • کد محصول : 2423415208
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 2,000,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : محصولات داروئی-موادشیمیائی مورداستفاده درداروسازی ودارویی(2423)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%