نام واحد : یاسر رضائی

نام محصول : زغال از ضایعات منابع سلولزی

 • سریال مجوز : 200483000000
 • شماره مجوز : 701/81570
 • تاریخ مجوز : 20/12/1396
 • کد محصول : 2411412798
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : موادشیمیایی اساسی به جزانواع کودوترکیبات ازت(2411)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%