نام واحد : آراد نشان زاگرس

 • استان : کرمانشاه
 • شهر : کنگاور
 • نشانی شرکت : اسلام آباد...
 • تلفن شرکت : ********083جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی کنگاور

نام محصول : مایع مبدل گازهای اگزوز

 • سریال مجوز : 200483000000
 • شماره مجوز : 25339/12
 • تاریخ مجوز : 02/05/1397
 • کد محصول : 2429412699
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 400 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : ساخت محصولات شیمیایی طبقه بندی نشده درجای دیگر(2429)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%