نام واحد : رایان پلیمر پویا

 • استان : منطقه ویژه اقتصادی
 • شهر : انرژی پارس
 • نشانی شرکت : خیابان کارگر...
 • تلفن شرکت : ********021جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی : سایت2

نام محصول : اکسیژن صنعتی

 • سریال مجوز : 200483000000
 • شماره مجوز : 40485
 • تاریخ مجوز : 02/05/1397
 • کد محصول : 2411412303
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 1,346,000 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : موادشیمیایی اساسی به جزانواع کودوترکیبات ازت(2411)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%