نام واحد : فرید علیزاده

 • استان : جنوب کرمان
 • شهر : جیرفت
 • نشانی شرکت : شهرک صنعتی 2
 • تلفن شرکت : *******344جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : فرید علیزاده
 • تلفن مدیر : *******930جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی جیرفت2

نام محصول : فیلم یک لایه عریض کشاورزی از پلی اتیلن

 • سریال مجوز : 580000000000
 • شماره مجوز : 90/41124
 • تاریخ مجوز : 10/05/1390
 • کد محصول : 2520512370
 • شرح محصول : فیلم یک لایه عریض کشاورزی از پلی اتیلن
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : 25
 • گروه 4 رقمی : 2520
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 4%
  4%