نام واحد : رسول لله

 • استان : آذربایجان غربی
 • شهر : مهاباد
 • نشانی شرکت : مهاباد
 • تلفن شرکت : ********044جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی مهاباد

نام محصول : زغال از ضایعات منابع سلولزی

 • سریال مجوز : 200483000000
 • شماره مجوز : 112/7/693383
 • تاریخ مجوز : 08/12/1396
 • کد محصول : 2411412798
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : موادشیمیایی اساسی به جزانواع کودوترکیبات ازت(2411)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%