نام واحد : امیر رحمانی

 • استان : قزوین
 • شهر : البرز
 • نشانی شرکت : خیابان ده...
 • تلفن شرکت : *******282جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : امیر رحمانی
 • تلفن مدیر : *******910جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : قطعات پلاستیکی لوازم خانگی

 • سریال مجوز : 580000000000
 • شماره مجوز : 127/23786
 • تاریخ مجوز : 27/07/1394
 • کد محصول : 2520412479
 • شرح محصول : قطعات پلاستیکی لوازم خانگی
 • ظرفیت : 400 تن
 • گروه 2 رقمی : 25
 • گروه 4 رقمی : 2520
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 46%
  46%