نام واحد : سمیه آرامش

 • استان : کهگیلویه و بویر احمد
 • شهر : بویراحمد
 • نشانی شرکت : بلوار...
 • تلفن شرکت : ********091جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : (سپیدار)
 • تلفن واحد : -
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی یاسوج 4

نام محصول : اسپری واکس بدنه خودرو

 • سریال مجوز : 200483000000
 • شماره مجوز : 356210/124
 • تاریخ مجوز : 14/12/1396
 • کد محصول : 2424412519
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 150 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : صابون وپاک کننده هادترژانهافراورده های تمیزکننده وپرداخت(2424)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%