نام واحد : حسن ملکوتی خواه

 • استان : اصفهان
 • شهر : اصفهان
 • نشانی شرکت : خ جی خ تالار...
 • تلفن شرکت : *******313جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : حسن ملکوتی خواه
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی کوهپایه

نام محصول : سایر لوازم پلاستیکی مرتبط با صنایع نساجی طبقه بندی نشده در جای دیگر

 • سریال مجوز : 580000000000
 • شماره مجوز : 9309
 • تاریخ مجوز : 03/03/1385
 • کد محصول : 2520412435
 • شرح محصول : سایر لوازم پلاستیکی مرتبط با صنایع نساجی طبقه بندی نشده در جای دیگر
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : 25
 • گروه 4 رقمی : 2520
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 64%
  64%