نام واحد : محمد عالی

 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : تبریز
 • نشانی شرکت : ولیعصر جنوبی...
 • تلفن شرکت : *******413جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : یکی از شهرک های صنعتی
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : محمد عالی
 • تلفن مدیر : *******914جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : دیوار پوش پلاستیکی

 • سریال مجوز : 580000000000
 • شماره مجوز : 26460
 • تاریخ مجوز : 08/06/1394
 • کد محصول : 2520412552
 • شرح محصول : دیوار پوش پلاستیکی
 • ظرفیت : 1,200 تن
 • گروه 2 رقمی : 25
 • گروه 4 رقمی : 2520
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 52%
  52%