نام واحد : احمد باغ ملائی

 • استان : بوشهر
 • شهر : بوشهر
 • نشانی شرکت : "پشت...
 • تلفن شرکت : *******773جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : احمد باغ ملائی
 • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی بوشهر2

نام محصول : نوار تفلون پلی تترا فلوئورو اتیلن

 • سریال مجوز : 580000000000
 • شماره مجوز : 119111057
 • تاریخ مجوز : 30/04/1394
 • کد محصول : 2520412311
 • شرح محصول : نوار تفلون پلی تترا فلوئورو اتیلن
 • ظرفیت : 450 تن
 • گروه 2 رقمی : 25
 • گروه 4 رقمی : 2520
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 60%
  60%