نام واحد : مهناز ناصری برشنه

نام محصول : دیوار پوش پلاستیکی

 • سریال مجوز : 580000000000
 • شماره مجوز : 65177
 • تاریخ مجوز : 25/10/1396
 • کد محصول : 2520412552
 • شرح محصول : دیوار پوش پلاستیکی
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : 25
 • گروه 4 رقمی : 2520
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%