نام واحد : داود مولائی طالخونچه

 • استان : مازندران
 • شهر : تنکابن
 • نشانی شرکت : هشت بهشت شرقی...
 • تلفن شرکت : ********013جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی : ناحیه صنعتی سلیمان آباد- نارنجداربن

نام محصول : مداد گریم چشم

 • سریال مجوز : 200483000000
 • شماره مجوز : 701/81398
 • تاریخ مجوز : 21/12/1396
 • کد محصول : 2424512444
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : صابون وپاک کننده هادترژانهافراورده های تمیزکننده وپرداخت(2424)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%