نام واحد : چهار فصل کاران جنوب

 • استان : خوزستان
 • شهر : اهواز
 • نشانی شرکت : اهواز-بلوار...
 • تلفن شرکت : *******613جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : ابراهیم سلیمانی
 • تلفن مدیر : *******916جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی اهواز 3

نام محصول : لوله تک جداره آب با قطر کمتر از 630 میلی متر از پلی اتیلن

 • سریال مجوز : 580000000000
 • شماره مجوز : 10515 - 06
 • تاریخ مجوز : 11/03/1394
 • کد محصول : 2520512335
 • شرح محصول : لوله تک جداره آب با قطر کمتر از 630 میلی متر از پلی اتیلن
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : 25
 • گروه 4 رقمی : 2520
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 15%
  15%