نام واحد : محمد سینا معین

 • استان : کرمان
 • شهر : رفسنجان
 • نشانی شرکت : رفسنجان خ...
 • تلفن شرکت : *******391جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : عباس آباد معین
 • تلفن واحد : *********034جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمدسینا معین
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : پسته پاک کنی

 • سریال مجوز : 590000000000
 • شماره مجوز : 31091
 • تاریخ مجوز : 12/07/1393
 • کد محصول : 140412305
 • شرح محصول : پسته پاک کنی
 • ظرفیت : 600 تن
 • گروه 2 رقمی : 14
 • گروه 4 رقمی : 1404
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%