نام واحد : سید علی علوی

 • استان : خوزستان
 • شهر : دزفول
 • نشانی شرکت : جاده شوشتر...
 • تلفن شرکت : *******614جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : جاده شوشتر -سه راهی فضیلی -بعد از شهر چغامیش-ذرت خشک کنی علوی
 • تلفن واحد : *******916جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : سید علی علوی
 • تلفن مدیر : *******916جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : ذخیره سازی و نگهداری غلات در انبار

 • سریال مجوز : 350000000000
 • شماره مجوز : 06-42755
 • تاریخ مجوز : 17/10/1393
 • کد محصول : 6302512323
 • شرح محصول : ذخیره سازی و نگهداری غلات در انبار
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : 63
 • گروه 4 رقمی : 6302
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%