نام واحد : بذر آوران کرخه

 • استان : خوزستان
 • شهر : اندیمشک
 • نشانی شرکت : جاده سد کرخه...
 • تلفن شرکت : *******642جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : جاده سد کرخه کیلومتر یک
 • تلفن واحد : *******642جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : نورالدین جعفری
 • تلفن مدیر : *******916جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : بسته بندی حبوبات و غلات و برنج

 • سریال مجوز : 350000000000
 • شماره مجوز : 06-34889
 • تاریخ مجوز : 15/07/1392
 • کد محصول : 7495412322
 • شرح محصول : بسته بندی حبوبات و غلات و برنج
 • ظرفیت : 25,000 تن
 • گروه 2 رقمی : 74
 • گروه 4 رقمی : 7495
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%