چشم‌انداز شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری آرمان

چشم انداز

چشم انداز ما، مطرح شدن به عنوان یکی از برترین شرکت هایی است که در حوزه سرمایه گذاری به امر پژوهش، توسعه، آموزش و ارائه خدمات اشتغال دارند.

wedding
ماموریت

ماموریت شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری آرمان

ماموریت

ماموریت ما، انجام پژوهش، توسعه، آموزش و ارائه خدمات در حوزه سرمایه‌گذاری است. این ماموریت با اجرای پژوهش، توسعه، آموزش و ارايه خدمات در زمینه صنعت، گردشگری، کشاورزی و دامپروری تحقق می‌یابد. حیطه فعالیت ما تامین نیازهای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است. مشتریان ما افراد و شرکت‌هایی هستند که به هر شکل ممکن با مباحث سرمایه‌گذاری مرتبط می‌شوند. قصد نهایی ماموریت ما، خلق ارزش برای همه ذینفعان و توسعه پایدار برای کشورمان ایران است.