نام واحد : صنایع بهداشتی آرایشی کامل طلایی

 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : تبریز
 • نشانی شرکت : تبریز...
 • تلفن شرکت : ********041جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : کیلومتر 12جاده آذرشهر- روبروی حوله هنر
 • تلفن واحد : *********041جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : رضا رسولی قندی
 • تلفن مدیر : *******914جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : صابون با عصاره گیاهی

 • سریال مجوز : 59887700000000
 • شماره مجوز : 22239
 • تاریخ مجوز : 03/05/1396
 • کد محصول : 2424412322
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : صابون وپاک کننده هادترژانهافراورده های تمیزکننده وپرداخت(2424)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%