نام واحد : حکیم مومن تبریزی

 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : تبریز
 • نشانی شرکت : خیابان بهار...
 • تلفن شرکت : ********021جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : "اتوبان شهید کسایی، کوی شهید مدنی"
 • تلفن واحد : *********041جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : صابون با عصاره گیاهی

 • سریال مجوز : 59887700000000
 • شماره مجوز : 63120
 • تاریخ مجوز : 15/10/1397
 • کد محصول : 2424412322
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 250 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : محصولات داروئی-موادشیمیائی مورداستفاده درداروسازی ودارویی(2423)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%