نام واحد : پدیده شیمی قرن

 • استان : البرز
 • شهر : اشتهارد
 • نشانی شرکت : خیابان گاندی-...
 • تلفن شرکت : ********021جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی اشتهارد بلوار ابوریحان بلوار دکتر حسابی شرقی روبروی تهران کاغذ جنب شرکت پدیده شیمی نیلی-قطعات 574و 575و560
 • تلفن واحد : *********026جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : کیانوش حسنی نژآد
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : صابون با عصاره گیاهی

 • سریال مجوز : 590199000000
 • شماره مجوز : 100/1/271546
 • تاریخ مجوز : 24/03/1395
 • کد محصول : 2424412322
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : صابون وپاک کننده هادترژانهافراورده های تمیزکننده وپرداخت(2424)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%