نام واحد : تولیدی محصولات پاکیزه رخش طوس

 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : مشهد
 • نشانی شرکت : کیلومتر20جاده...
 • تلفن شرکت : ********051جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : مشهد جاده فریمان کیلومتر 20 بعداز تپه سلام داخل موسسه صنعتی گوشت
 • تلفن واحد : *********051جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : حمید شکوهی
 • تلفن مدیر : *******915جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : صابون با عصاره گیاهی

 • سریال مجوز : 590108000000
 • شماره مجوز : 120/1498181
 • تاریخ مجوز : 23/06/1394
 • کد محصول : 2424412322
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : صابون وپاک کننده هادترژانهافراورده های تمیزکننده وپرداخت(2424)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%