نام واحد : پاک حیات کیمیا پارس

 • استان : زنجان
 • شهر : ابهر
 • نشانی شرکت : شهرک صنعتی...
 • تلفن شرکت : ********024جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : جنب پست برق 20/63
 • تلفن واحد : ********024جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی ابهر2

نام محصول : بطری از پلی اتیلن

 • سریال مجوز : 350447000000
 • شماره مجوز : 118/24255
 • تاریخ مجوز : 18/05/1397
 • کد محصول : 2520512452
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 3,100 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : صابون وپاک کننده هادترژانهافراورده های تمیزکننده وپرداخت(2424)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%