نام واحد : آسا گروه منطقه آزاد ماکو

 • استان : منطقه آزاد ماکو
 • شهر : فاز یک
 • نشانی شرکت : منطقه آزاد...
 • تلفن شرکت : ********046جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : بلوار صنعتگران 2 - 18 متری دوم
 • تلفن واحد : ********044جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی شماره یک

نام محصول : محصولات و فرآورده‌های بهداشتی صورت و بدن

 • سریال مجوز : 350297000000
 • شماره مجوز : 06121/101/100/97
 • تاریخ مجوز : 05/03/1397
 • کد محصول : 2424412464
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 5,000 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : صابون وپاک کننده هادترژانهافراورده های تمیزکننده وپرداخت(2424)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%