نام واحد : جاوید بازیار

 • استان : البرز
 • شهر : اشتهارد
 • نشانی شرکت : ابتدای 35...
 • تلفن شرکت : ********026جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : "شهرک صنعتی اشتهارد، بلوار ملاصدرای غربی، بهستان 4، بهارستان 3، قطعه 625"
 • تلفن واحد : ********021جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : جاوید بازیار
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : محصولات و فرآورده‌های بهداشتی صورت و بدن

 • سریال مجوز : 350287000000
 • شماره مجوز : 100/156158
 • تاریخ مجوز : 05/03/1393
 • کد محصول : 2424412464
 • شرح محصول : (سفیداب)
 • ظرفیت : 30 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : صابون وپاک کننده هادترژانهافراورده های تمیزکننده وپرداخت(2424)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%