نام واحد : گروه آرایشی ماه آفرین پاکدیس

 • استان : منطقه ویژه اقتصادی
 • شهر : سلفچگان
 • نشانی شرکت : منطقه ویژه...
 • تلفن شرکت : ********025جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : خیابان توسعه 1 قطعه 190 با کاربری شیمیایی
 • تلفن واحد : ********025جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : محصولات و فرآورده‌های بهداشتی صورت و بدن

 • سریال مجوز : 350277000000
 • شماره مجوز : 988/س/97
 • تاریخ مجوز : 24/02/1397
 • کد محصول : 2424412464
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 3 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : صابون وپاک کننده هادترژانهافراورده های تمیزکننده وپرداخت(2424)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%