نام واحد : آرایشی و بهداشتی مهتاب رو سیز

 • استان : منطقه ویژه اقتصادی
 • شهر : شیراز
 • نشانی شرکت : "نارمک، میدان...
 • تلفن شرکت : ********021جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : بلوک S6 - قطعه E2-291-A
 • تلفن واحد : ********071جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : محصولات و فرآورده‌های بهداشتی صورت و بدن

 • سریال مجوز : 350234000000
 • شماره مجوز : 956412
 • تاریخ مجوز : 21/12/1397
 • کد محصول : 2424412464
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : صابون وپاک کننده هادترژانهافراورده های تمیزکننده وپرداخت(2424)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%