نام واحد : آرایشی و بهداشتی هدف ایرسا دنیا

 • استان : آذربایجان غربی
 • شهر : خوی
 • نشانی شرکت : خوی شهرک...
 • تلفن شرکت : ******461جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : خیابان سوم قطعات 04-02-04 و 08-02-04
 • تلفن واحد : ********044جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی خوی

نام محصول : محصولات و فرآورده‌های بهداشتی صورت و بدن

 • سریال مجوز : 350205000000
 • شماره مجوز : 112/7/682977
 • تاریخ مجوز : 02/11/1396
 • کد محصول : 2424412464
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 480 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : صابون وپاک کننده هادترژانهافراورده های تمیزکننده وپرداخت(2424)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%