نام واحد : تولیدی الکل و مواد غذایی بیدستان

 • استان : قزوین
 • شهر : البرز
 • نشانی شرکت : قزوین -...
 • تلفن شرکت : ********028جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : روبروی شهر بیدستان
 • تلفن واحد : ********028جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : بطری از پلی اتیلن

 • سریال مجوز : 59887700000000
 • شماره مجوز : 127/31643
 • تاریخ مجوز : 22/08/1396
 • کد محصول : 2520512452
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 400 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%