پیشرفت فیزیکی بین 0تا100درصد
تاریخ مجوز بین 1334تاآخر 95(بانک اطلاعاتی تا آخر اسفند 1397 به‌روز رسانی شده است)
نام واحد کد محصول نام محصول استان پیشرفت ظرفیت واحد
نتایج 141 تا 160 از کل 245 نتیجه
محمدرضا کاظمی 2520512452 بطری از پلی اتیلن مرکزی 100 180 تن
صنایع بسته بندی مانی پلاست جم 2520512452 بطری از پلی اتیلن تهران 100 1,000 تن
لوله گستر خادمی 2520512452 بطری از پلی اتیلن تهران 100 60 تن
تعاونی کوشا پلاست کرات 2520512452 بطری از پلی اتیلن مازندران 100 200 تن
پاتیرا 2520512452 بطری از پلی اتیلن تهران 100 1,354 تن
توسعه بازار راسن 2520512452 بطری از پلی اتیلن قزوین 100 80 تن
پلی اتیلن صنعت گستر فرزانگان 2520512452 بطری از پلی اتیلن گیلان 100 140 تن
شرکت نمونه پلاست پارس 2520512452 بطری از پلی اتیلن تهران 100 23 تن
آسان پلاست بارفروش 2520512452 بطری از پلی اتیلن مازندران 100 150 تن
افق پلاست یکتا 2520512452 بطری از پلی اتیلن تهران 100 600 تن
زرین ترنج پارس 2520512452 بطری از پلی اتیلن سمنان 100 31 تن
توسعه صنایع روغن نباتی گل بهار پارسیان 2520512452 بطری از پلی اتیلن مرکزی 87 600 تن
تولیدی شیمیایی بهداشتی پاک سرکان 2520512452 بطری از پلی اتیلن همدان 0 1,250 تن
مجتبی رستمی 2520512452 بطری از پلی اتیلن مازندران 1 300 تن
مرتضی خادمی آقمشهدی 2520512452 بطری از پلی اتیلن مازندران 2 400 تن
طاق چرمین سایا 2520512452 بطری از پلی اتیلن مازندران 61 1,000 تن
حمیدرضا گلی 2520512452 بطری از پلی اتیلن مازندران 0 600 تن
تولیدی سلیمانی 2520512452 بطری از پلی اتیلن قم 0 5,000 تن
پارس ازمای طب 2520512452 بطری از پلی اتیلن البرز 0 3,000 تن
ونوس شیمی 2520512452 بطری از پلی اتیلن مازندران 12 200 تن