پیشرفت فیزیکی بین 0تا100درصد
تاریخ مجوز بین 1334تاآخر 95(بانک اطلاعاتی تا آخر اسفند 1397 به‌روز رسانی شده است)
نام واحد کد محصول نام محصول استان پیشرفت ظرفیت واحد
نتایج 21 تا 40 از کل 535 نتیجه
سپید سپاروک ارس 2424412464 محصولات و فرآورده‌های بهداشتی صورت و بدن منطقه آزاد ارس 100 190 تن
شیمیایی نوین پاک شرق 2424412464 محصولات و فرآورده‌های بهداشتی صورت و بدن تهران 100 14,000 تن
شمس پاک آذین 2424412464 محصولات و فرآورده‌های بهداشتی صورت و بدن مرکزی 100 300 تن
صادق تجارت وحید 2424412464 محصولات و فرآورده‌های بهداشتی صورت و بدن تهران 100 200 تن
شرکت ساوالان لوئی ارس 2424412464 محصولات و فرآورده‌های بهداشتی صورت و بدن منطقه آزاد ارس 100 2,000 تن
آذین سیما روز 2424412464 محصولات و فرآورده‌های بهداشتی صورت و بدن البرز 100 25 تن
تارا بهداشت آیدیس تهران 2424412464 محصولات و فرآورده‌های بهداشتی صورت و بدن البرز 100 35 تن
کیا بهداشت آراز 2424412464 محصولات و فرآورده‌های بهداشتی صورت و بدن منطقه آزاد ارس 100 50 تن
فرهیختگان توسعه اندیشه نوین 2424412464 محصولات و فرآورده‌های بهداشتی صورت و بدن گلستان 100 240 تن
آراک زیست دارو 2424412464 محصولات و فرآورده‌های بهداشتی صورت و بدن سمنان 100 15 تن
فرایند سازان شیمی پارس 2424412464 محصولات و فرآورده‌های بهداشتی صورت و بدن البرز 100 50 تن
فرما سان سینا 2424412464 محصولات و فرآورده‌های بهداشتی صورت و بدن البرز 100 120 تن
فرهیختگان توسعه اندیشه پایدار 2424412464 محصولات و فرآورده‌های بهداشتی صورت و بدن گلستان 100 95 تن
درنا شیمی پاژ 2424412464 محصولات و فرآورده‌های بهداشتی صورت و بدن خراسان رضوی 100 60 تن
یگانه فخر ماندگار 2424412464 محصولات و فرآورده‌های بهداشتی صورت و بدن البرز 100 50 تن
آیدین رخ آرا 2424412464 محصولات و فرآورده‌های بهداشتی صورت و بدن آذربایجان شرقی 100 18 تن
ماه آراتندیس 2424412464 محصولات و فرآورده‌های بهداشتی صورت و بدن تهران 100 432 تن
علیرضا یوسفی 2424412464 محصولات و فرآورده‌های بهداشتی صورت و بدن خراسان رضوی 100 50 تن
مهرسا ارغوان طوس 2424412464 محصولات و فرآورده‌های بهداشتی صورت و بدن خراسان رضوی 100 500 تن
سادات 2424412464 محصولات و فرآورده‌های بهداشتی صورت و بدن سمنان 100 300 تن