پیشرفت فیزیکی بین 0تا100درصد
تاریخ مجوز بین 1334تاآخر 95(بانک اطلاعاتی تا آخر اسفند 1397 به‌روز رسانی شده است)
نام واحد کد محصول نام محصول استان پیشرفت ظرفیت واحد
نتایج 141 تا 160 از کل 535 نتیجه
کیان کیمیای مجد 2424412464 محصولات و فرآورده‌های بهداشتی صورت و بدن خراسان رضوی 100 100 تن
اکسیر کادوس اشتهارد 2424412464 محصولات و فرآورده‌های بهداشتی صورت و بدن البرز 100 190 تن
بهداشتی دارویی بلوط بهداشت خزر 2424412464 محصولات و فرآورده‌های بهداشتی صورت و بدن مازندران 100 72 تن
رایحه گستربی نظیر شرق 2424412464 محصولات و فرآورده‌های بهداشتی صورت و بدن خراسان رضوی 100 200 تن
تولیدی آرایشی بهداشتی همراه نوین سپهر 2424412464 محصولات و فرآورده‌های بهداشتی صورت و بدن البرز 100 450 تن
ساسان به آرا کیمیا 2424412464 محصولات و فرآورده‌های بهداشتی صورت و بدن البرز 100 50 تن
ابوالفضل پرنان اماموردیخان 2424412464 محصولات و فرآورده‌های بهداشتی صورت و بدن خراسان رضوی 100 15 تن
مه رویان عکس 2424412464 محصولات و فرآورده‌های بهداشتی صورت و بدن سمنان 100 20 تن
رخ آذین پردیس 2424412464 محصولات و فرآورده‌های بهداشتی صورت و بدن سمنان 100 615 تن
گلستان شمیم آرا 2424412464 محصولات و فرآورده‌های بهداشتی صورت و بدن تهران 100 1,200 تن
دینا آفرین بهداشت 2424412464 محصولات و فرآورده‌های بهداشتی صورت و بدن قم 100 50 تن
مسعود سلیمی ثانی 2424412464 محصولات و فرآورده‌های بهداشتی صورت و بدن قزوین 100 20 تن
رخ نگار رویا 2424412464 محصولات و فرآورده‌های بهداشتی صورت و بدن البرز 100 300 تن
داروسازی آرمان دارو خراسان 2424412464 محصولات و فرآورده‌های بهداشتی صورت و بدن خراسان رضوی 100 1 تن
نیلوفر بهداشت داتیس 2424412464 محصولات و فرآورده‌های بهداشتی صورت و بدن البرز 100 50 تن
آرایشی بهداشتی گیاهی فرا آرا گستر ترنج 2424412464 محصولات و فرآورده‌های بهداشتی صورت و بدن قم 100 200 تن
پاکیزه طراوت گیتی 2424412464 محصولات و فرآورده‌های بهداشتی صورت و بدن قزوین 100 140 تن
سیمین تجارت اوراسیا پیشگامان 2424412464 محصولات و فرآورده‌های بهداشتی صورت و بدن منطقه ویژه اقتصادی 100 10 تن
توان دارو توس 2424412464 محصولات و فرآورده‌های بهداشتی صورت و بدن خراسان رضوی 100 1,175 تن
سمبل شیمی 2424412464 محصولات و فرآورده‌های بهداشتی صورت و بدن قزوین 100 900 تن