پیشرفت فیزیکی بین 0تا100درصد
تاریخ مجوز بین 1334تاآخر 95(بانک اطلاعاتی تا آخر اسفند 1397 به‌روز رسانی شده است)
نام واحد کد محصول نام محصول استان پیشرفت ظرفیت واحد
نتایج 1 تا 20 از کل 34 نتیجه
روغن نباتی گل زیباپرند 140512306 خشکاندن ذرت تر کهگیلویه و بویر احمد 100 360,000 تن
حسین صفاریان زاده 140512306 خشکاندن ذرت تر جنوب کرمان 100 20,000 تن
سجاد امیری دوماری 140512306 خشکاندن ذرت تر جنوب کرمان 100 10,000 تن
کرامت سلاجقه 140512306 خشکاندن ذرت تر جنوب کرمان 100 15,000 تن
بذر آوران کرخه 140512306 خشکاندن ذرت تر خوزستان 100 50,000 تن
تعاونی 4300ذرت خشک کنی دانه طلایی ذهاب 140512306 خشکاندن ذرت تر کرمانشاه 100 10,000 تن
ابراهیم اطمینانی 140512306 خشکاندن ذرت تر جنوب کرمان 100 10,000 تن
سید علی علوی 140512306 خشکاندن ذرت تر خوزستان 100 4,000 تن
اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی شهرستان سرپلذهاب 140512306 خشکاندن ذرت تر کرمانشاه 100 7,000 تن
زرین دانه بنوار 140512306 خشکاندن ذرت تر خوزستان 100 18,000 تن
تولیدی کشاورزی گل سرشاخه آریا پارس 140512306 خشکاندن ذرت تر فارس 100 10,000 تن
پنبه پاک کنی و ذرت خشک کنی نگین دانه مغان 140512306 خشکاندن ذرت تر اردبیل 100 10,000 تن
محسن خورشیدی 140512306 خشکاندن ذرت تر کرمانشاه 100 14,200 تن
سید کاظم موسوی فخر 140512306 خشکاندن ذرت تر خوزستان 100 10,000 تن
احمد صادقی 140512306 خشکاندن ذرت تر قزوین 100 2,430 تن
کشاورزی و صنعتی مینودر 140512306 خشکاندن ذرت تر قزوین 100 2,520 تن
سید کاظم موسوی فخر 140512306 خشکاندن ذرت تر خوزستان 100 2,880 تن
سیدکاظم موسوی فخر 140512306 خشکاندن ذرت تر خوزستان 100 20,000 تن
ذخیره سازی و فراوری محصولات کشاورزی خلیج فارس اندیمشک 140512306 خشکاندن ذرت تر خوزستان 100 8,000 تن
مهرداد رضایی برگانی 140512306 خشکاندن ذرت تر فارس 100 9,600 تن